Ugglan i sverige

Men det sitter även i mitt beteende. Till exempel anpassar jag mitt sätt att prata på, för att bli tagen på större allvar. Om jag pratar med en vit person med medelklassbakgrund, så märker jag hur jag pratar mer akademiskt. Medelklassen och överklassen har tyvärr företräde för vad som är legitimt och rätt.Ugglan i sverige Därför tror jag att jag och många andra försöker prata mer som dem i vissa situationer, för att själva få makt och bli tagna på allvar.

När förstod du att hade en annan kulturell bakgrund?Ugglan i sverige Jag vill börja med att säga att begreppet ”etnisk” och ”etnicitet” är ett finare ord för ”ras”. Som vi vet så finns inte raser. Ett annat ord som används är ”rasifierad”, för att påvisa att en person ”blir en ras av andra”. Det vill säga att etnicitet/ras konstrueras av de som ser en som ”något annat”. Jag förstod att min omgivning inte såg mig som vit redan när jag började grundskolan. Till exempel så skickades jag på extra undervisning i alla ämnen.

Det antogs att jag hade svårt för skolämnena på grund av att svenska språket inte var mitt förstaspråk. Ugglan i sverige Ett annat minne är när ett gammalt par pekar på mig och min pappa i ett varuhus och säger: ”Titta, där är sånna invandrare”. Sådana här bemötanden i skolvärlden och utanför konstruerade mig som ”invandrare”.Har du stött på några problem? Kroppsvisitering och extra säkerhetskontroller vid flygplatser är mer en regel än ett undantag – det står att jag är född i Irak i mitt pass.Visa väskan i mataffärer i kassan, när inte alla andra har behövt göra det.Jag kan känna mig misstänkliggjord på grund av min blotta existens.