Ugg replacement insoles

De som hotar nationens renhet måste besegras, vare sig de tränger in i nationen som fiendesoldater eller trängt in i nationens kvinnor och åstadkommit rasblandning, ett bokstavligt förtunnande av den rena nationens blod. Det finns ingen nationalism utan rasism och ingen rasism utan kvinnoförtryck. De är oupplösligt förbundna.Den kvinnligt könade nationen styrs av den manligt könade staten, vars främsta uppgift är att skydda nationens gränser från intrång.Ugg replacement insoles Detta sker genom krigsmakten – beväpnade män.

Intrånget från främmande beväpnade män ses som en våldtäkt på nationen.Ugg replacement insoles Så har det utmålats i alla tiders nationalismer och när nationen våldtagits, svarar dess män med en motattack, krig uppstår och männen vars herravälde skändats måste nu i sin tur skända de inträgande männens kvinnor. Massvåldtäkt på förövarnas kvinnor är ett klassiskt gensvar.När inkräktarna ”tar” landets kvinnor är det inte av ”lust”, utan för att understryka och slutföra tagandet av landet. Därför sker ofta ockupationsarméns massvåldtäkter i de besegrade männens närvaro. ”Den våldtagna kvinnans kropp blir ett ceremoniellt slagfält, ett paradfält för segrarnas defilering framför fanan”, skriver den amerikanska författaren Susan Brownmiller i ”Against our will”.

Segrarna berövar – bokstavligen talat – de besegrade männen deras virilitet.Ugg replacement insoles Kvinnokroppen blir ett instrument för de stridande nationalismernas prestigekamp.Den symboliska aspekten av segerarméernas massvåldtäkter är ännu tydligare i modern tid. Hebréer och greker tog med sig de erövrade folkens kvinnor som krigsbyte och de ingick sedan i segerherrarnas ”egendom”, som slavinnor eller till och med fruar. Men i modern tid, för tyskar i Belgien, pakistanier i Bangladesh, amerikaner i Vietnam eller serber och kroater i Bosnien är tanken på att införliva de besegrade kvinnorna med det egna folket helt främmande.