Ugg queen sheets

Barnafödandet uppmuntrades och än i dag är födelsetalen i Gazaremsan bland de högsta i världen.Ugg queen sheets Orsakerna är kulturella och politiska, kvinnorna skall föda fler barn till det palestinska folkets kamp.Under det tidiga 50-talet definierade Israels förste premiärminister, socialdemokraten David Ben-Gurion barnafödandet som en nationell prioritet. Han hävdade att ”höjandet av det judiska födelsetalet är av vitalt intresse för Israel och en judisk kvinna som inte föder minst fyra barn till världen sviker den judiska kallelsen.” Med denna övertygelse som grund initierade Ben-Gurion en speciell statlig fond som skulle ge symbolisk belöning till kvinnor som hade tio eller fler barn.

I början av 90-talet, sedan en miljon irakier dödats i kriget mot Iran,Ugg queen sheets erbjöd landets president Saddam Hussein kontanta bidrag till par som födde barn och förbjöd preventivmedel.I Jugoslavien kastade man ut socialismens jämlikhetsideal (aldrig förverkligade) och återvände till ”traditionella” värden när landet splittrades under 1990-talet. Under socialismen bidrog kvinnorna till nationsbygget genom arbete. Nu uttrycktes patriotismen i stället genom att återskapa nationen som moder.

De höga födelsetalen bland kosovoalbanerna beskrevs som en de albanska männens sammansvärjning mot serberna,Ugg queen sheets för att skapa ”etniskt rensade” områden. Albanska kvinnor beskrevs som ”offer” för denna politik, ”den patriarkala familjens fångar”, ”babyfabriker”. Samtidigt växte oron över de låga serbiska födelsetalen och den känslomässiga termen bela kuga – ”den vita döden” eller ”den vita pesten” – började användas. Man föreslog lagstiftning enligt vilken serbiska barnlösa paroch albanska par med fler än tre barn strafftaxerades. Något för Donald Trump att ta efter?