Ugg leighton

Vad har det kostat dig att stå upp för det du trott på?Jättemycket. Jag trodde ju att jag skulle förlora jobbet när Christine Wennerås och jag skrev artikeln i Nature om hur de högst meriterade kvinnorna hade svårare att få en tjänst än de sämst meriterade männen. Vi blev brännmärkta.Ugg leighton Men ser man till hela livet så har jag fått tillbaka tio gånger mer än det kostat. Det finns en term inom vänsterrörelsens maktanalys som kallas ”repressiv tolerans”. Den går ut på att makten absorberar och på så sätt oskadliggör hot. Jag trodde att makten skulle försöka ta om hand Christine och mig för att omforma oss, men jag hade inte insett att det inte gäller kvinnor. Jag minns att jag frågade Christine hur Medicinska forskningsrådet kunde underskatta oss så grovt och hon svarade att det gör de för att vi är kvinnor.

Jag blir irriterad när folk yrar om jämställdhet utan att mena något med det. Det är inte så att jag vill vara man, absolut inte.Ugg leighton Men jag förordar absolut meritokrati, att betyg och vetenskapliga artiklar ska styra i urvalsprocessen. Att intervjuer har spelat roll när man kommit in vid läkarutbildningen var bara för att nuvarande läkares barn inte haft tillräckligt höga betyg för att ta sig in på sina meriter.Berätta mer, hur var det när fighten med Medicinska forskningsrådet var som tuffast?Jag gjorde AT-tjänst och hade tre barn, hade doktorerat och hade tre egna doktorander hos mig och forskade vid sidan av. När Christine och jag upptäckte att 22 av 26 forskartjänster gått till män började vi lite lugnt med att ta fram statistik.

Det hade aldrig gått om jag varit ensam. Vi höll på varje dag fram till 22 på kvällen,Ugg leighton vardagar som helger, i ett halvår. I och med att vi blev baktalade och huggna i ryggen var vi hela tiden tvungna att vara beredda att gå i svaromål. Emellanåt var vi totalt utmattade. Jag minns att jag påsken 1995 sade till min man att vi måste försöka ta oss till England för att få några dagars ledighet.