Ugg kopia barn

Att inte Broderskapsrörelsen ser några problem med att inbjuda Atzmon är tyvärr inte heller helt överraskande. I Sveriges televisions ”Uppdrag granskning” 2/5 2006 framgick det att organisationen har ett nära samarbete med extrema, islamistiska grupperingar.Ugg kopia barn Hösten 2005 inbjöd Broderskap tillsammans med andra organisationer Azzam Al-Tamimi att tala i Stockholm. Al-Tamimi är en radikal islamist som öppet förordar självmordsterror mot civila israeler och agiterar för en utplåning av Israel (se till exempel intervjun med Al-Tamimi i BBC:s ”Hard Talk” 2/11 2004).

Broderskaps tidigare ordförande Evert Svensson rekommenderade i webbpublikationen Socialistiskt forum 5/11 2004 dels Israels Shamirs grovt antisemitiska bok ”Blommor i Galiléen”, dels Andreas von Bülows pamflett ”CIA och 11 september” i vilken det påstås att terrorattacken mot USA iscensattes av CIA,Ugg kopia barn möjligen i samarbete med Israel.Utvecklingen möter dock protester. Sommaren 2006 meddelade prästen Tommy Sandberg att han lämnade Broderskap. Enligt tidningen Dagen 5/6 2006 var ett viktigt skäl till Sandbergs utträde att organisationen ”ser mellan fingrarna på antisemitiska företeelser”.

Att ABF och Broderskapsrörelsen, två organisationer knutna till Sveriges största parti,Ugg kopia barn socialdemokraterna, inbjuder kända antisemiter och därmed sanktionerar deras budskap är utan tvekan djupt oroväckande. I samband med ”Uppdrag gransknings” avslöjanden om Broderskaps kontakter förklarade s-kvinnornas ordförande Nalin Pekgul att den socialdemokratiska partiledningen ”absolut inte ställer sig bakom att någon sidoorganisation har kontakter med grupper som inte respekterar demokratin” (SvT:s webbsida 16/5 2006). Uppenbarligen hade denna protest liten inverkan.Kritik mot Israels politik är av självklara skäl legitimt, men när debatten om Mellanöstern används för att legitimera judehat måste demokratiska krafter reagera. Vi förväntar oss nu ett tydligt avståndstagande från den socialdemokratiska partiledningen.