Ugg kensington

Vad i föräldraskapet är viktigt? Jag frågade min ena dotter och hon sade att min man och jag gav väldigt mycket frihet.Ugg kensington Det går verkligen emot min natur att ha åsikter om att mina barn skulle göra si eller så eller vilka de skulle leka med.Hur gjorde du för att få ihop ekvationen barn kontra mycket arbete?Jag hatar ordet livspussel, men om man nu ska använda den termen så fanns det en pusselbit innan barnen kom och det var att försörja sig. Som förälder har man två pusselbitar, barn och jobb. Inget annat. Jag jobbade eller så var jag hemma med barnen, min man och jag turades om.

Inte som nu när föräldrar tror att de ska hinna gå på restaurang eller träna.Ugg kensington Träna behöver man för övrigt inte göra när man är ung och har full sjå att kånka runt på barn.Hur löste du middagsbestyren under småbarnsåren?Mat är jag ganska intresserad av. Jag tycker att det är hemskt att äta äcklig mat, så matlagning lade jag lite mer tid på.Du har i ditt ”Sommar i P1” berättat hur sårbar du blev som förälder när du möttes av råd vars vetenskaplighet du ifrågasatte, men som du ändå inte tordes ignorera?

Jag minns exakt den känslan. Nu i efterhand tycker jag att det är konstigt att jag inte vågade lägga mina barn på rygg som jag ansåg var det rimliga i stället för att följa rekommendationen att barnen skulle ligga på mage. Jag pallade dock inte med att lägga barnen på mage, där gick gränsen, men jag lade dem på sidan.Ugg kensington Jag tror att jag var rädd att få en livsförtärande skuld om något hände mina barn och om jag inte hade gjort allt rätt enligt handboken. Inte minst vi välutbildade gör idiotiska saker om någon auktoritet förordar det. Vi resonerar som så att det inte är värt att ta risken att bryta mot råden.