Ugg inserts

Pontus Hultén låter tillverka ett mindre antal Brillo-boxar av plywood, cirka 10 stycken. Moderna museets uppmärksammade Warhol-utställning i Stockholm är då redan avslutad. Andy Warhol dör och enligt amerikansk lag upphör därmed alla eventuella tillstånd han gett att reproducera eller kopiera hans konstverk.Ugg inserts Detta gäller såväl skriftliga som muntliga avtal. Pontus Hultén låter snickare på Malmö konsthall tillverka 105 Brillo-boxar för en utställning i S:t Petersburg. Snickarna använder spånplattor och har som förlaga en Brillo-box gjord i wellpapp som inköptes till Warhol-utställningen i Stockholm 1968.

Efteråt låter han frakta lådorna hem till sitt slott i Frankrike, Den holländske konsthandlaren Ronny van de Velde köper 40 stycken Malmö-boxar av Pontus Hultén, som utfärdar ett falskt intyg att de tillverkats 1968 i Stockholm enligt Warhols anvisningar och att de ingått i den berömda Warhol-utställningen på Moderna museet.Ugg inserts van de Velde betalar cirka 900 000 kronor för boxarna.Pontus Hultén donerar sex stycken av de Brillo-boxar som tillverkades i Malmö 1990 till Moderna museet. Han intygar återigen falskt att boxarna producerats i Stockholm 1968. I en senare bok hävdar han också att boxarna ingått i museets Warhol-utställning.

Pontus Hultén intygar på nytt falskt att Malmö-boxarna tillverkats 1968 enligt Warhols anvisningar. Denna gång för redaktörer för Catalogue Raisonné som senare ger ut ett praktverk om Warhols konstverk.Pontus Hultén erbjuder den brittiske konsthandlaren Brian Balfour-Oatts att köpa 22 Malmö-boxar. Under ett möte med konsthandlaren bedyrar Hultén, och han intygar även skriftligen, att boxarna tillverkats 1968 inför utställningen samma år på Moderna museet i Stockholm.Ugg inserts Balfour-Oatts köper samtliga boxar för 7 miljoner kronor med hjälp av investerare.Pontus Hultén avlider 2006. Samma år säljs en av Brillo-boxarna som tillverkades i Malmö 1990 för 1,3 miljoner kronor på auktionshuset Christies i London.