Ugg australia.

I Sverige dök de första skinnskallarna upp i slutet av 1970-talet. I mitten av 1980-talet förekom bråk med skinnskallar inblandade i samband med fotbollsmatcher. Men det skedde också grova våldsbrott mot bl a invandrare som kunde förknippas med skinnskallar. Musik ingår i de flesta ungdomskulturer. Det är därför inte märkligt att det bland skinnskallarna bildades musikband. 1985 kom den första skinnskalleskivan. Det var Ultima Thules Sverige Sverige fosterland.Ugg australia. Skivan sponsrades av BSS. Bert Karlsson, en av grundarna av ny demokrati skrev 1993 kontrakt med Ultima Thule. Hösten 1993 hade skivan För fäderneslandet sålts i 100 000 exemplar och vid en konsert i Fryshuset i Stockholm överlämnade Anders Carlberg guldskivan som bevisade bandets framgång. På plats fanns Bert Karlsson och ungefär 600 skinnskallar, en del med nazistisk anknytning.

När Ultima Thules kontakter med BSS och Sverigedemokraterna uppmärksammades i massmedia bröt Bert Karlsson med bandet. Men det är uppenbart att Bert Karlsson genom sitt agerande banade väg för den här typen av musik.Ingen som vill bli betraktad som anständig och nå framgång kan nu kalla sig nazist och göra sig skyldig till kriminella handlingar. Sverigedemokraterna har insett detta och anstränger sig för att visa upp en prydlig fasad.Ugg australia. Detta kan ha lett fram till att vi de senaste åren fått ett antal mer eller mindre löst sammansatta grupper med kriminell anknytning som kallar sig nazister. Dessa gruppers nu uttalade nazism skall kanske mer ses som en markering av ett totalt utanförskap än politisk medvetenhet.

När nu kriminella grupper gjort nazistiska tankegångar till sina tycks ett uppvaknande ske och ropen skallar:Ugg australia. ”krossa nazismen”. De klart kriminella grupperna måste bekämpas med polisiära metoder.Men att krossa nazistiska åsikter är sannolikt inte så enkelt. Under de senaste åren har hela det politiska kraftfältet flyttats åt höger. Framträdande ekonomer kan kritisera demokratin och välfärdsstaten ifrågasätts på ett sätt som var otänkbart för några år sedan. På högerkanten har vi samtidigt fått en blå-brun röra. Det är denna röra av sverigedemokrater och missnöjespartister som utgör den politiska faran.