Uggerby å fiskeri

Tåget blev stillastående mellan Flemingsberg och Södertälje den 14 juli. Ventilationen fungerade inte och de närmare 250 resenärerna var inlåsta i tågvagnarna över sex timmar. Värmen uppgick till 60 grader.Anmälaren, en folkpartistisk kommunfullmäktigekandidat i Katrineholm och tillika tågmästare,Uggerby å fiskeri skriver i sin anmälan att ingen statlig operativ myndighet ska kunna prioritera upp godstrafik före resande som är instängda i ett tåg.Han föreslår att nya regler skrivs in i Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter, JTF, som ska underlätta att stoppa annan trafik för att hjälpa passagerarna.På Trafikverket har man inte tagit del av JO-anmälan och har svårt att kommentera saken närmare.”Generaldirektören har fattat ett beslut om att tillsätta en särskild utredning som ska granska alla nivåer för att se vad som gick fel och vad man kan göra bättre. Den kommer att göras de kommande veckorna och JO-anmälan hanteras i samma sväng, säger Tobbe Lundell, pressinformatör på Trafikverket.

Han säger också att Trafikverket och SJ gjorde viktiga bedömningar på var sitt håll den aktuella dagen men att det blev felaktigt i efterhand. Något missades i kommunikationen.”Vi tar händelsen på största allvar och det är därför vi tillsätter en utredning för att det inte ska hända igen,Uggerby å fiskeri säger Tobbe Lundell.Transportstyrelsen har krävt att både SJ och Trafikverket komma in med en rapport senast i mitten av september, som förklarar vad som hände och vilka åtgärder som bör göras.”Det här är inte acceptabelt. Vi bad Haverikommissionen göra en utredning men de nekade. Nu kräver vi att SJ och Trafikverket får skriva var sin rapport. Det kan innebära att det måste göras förändringar i regelverket, beroende på vad som framkommer av rapporterna”, säger Anders Lundblad, presschef för Transportstyrelsen.

Det har gjort att Porscheaktien inte får räknas in i Frankfurtbörsens index. Men nu vill Porsche att deras aktie trots det ska få komma med, men de ansvariga vägrar, skriver Spiegel.
Porsche har nu gått vidare och lämnat in en stämningsansökan mot Frankfurtbörsen.Uggerby å fiskeri Dels för att aktien inte räknas med i något index och dels för att deras aktie inte får tillhöra den exklusiva skaran av aktier som utgör den så kallade ”Prime Standard”, vilket utgörs av bolagen som särskilt vill attrahera internationella investerare.För att vara med i den gruppen av aktier krävs det extra mycket öppenhet från bolagens sida. Ett minimikrav är att de listade företagen lämnar kvartalsrapporter.Men det vill inte Porsche. Företaget hävdar att de har så långsiktiga mål att det inte skulle tjäna någonting till att lämna kvartalsrapporter. Det är bara till för kortsiktiga spekulanter och Porsche vill bara ha långsiktiga ägare, uppger företaget.Den Stuttgartbaserade bilfirman hoppas nu att stämningsansökan ska medföra att börsreglerna ändras.