Ugg unlined boots

Antalet tiggande EU-migranter i Sverige har mer än fördubblats jämfört med förra året. Cirka 4 000 personer tigger nu på Sveriges gator, enligt en enkätundersökning bland Sveriges kommuner som SVT gjort.220 kommuner uppger att tiggare finns i deras kommuner och 40 svarar att det för ett år sedan inte fanns tiggare i deras kommun, men att det nu gör det.När det kommer fler blir det konkurrens om de platser som finns. Så då har det spridit sig över hela landet, säger Martin Valfridsson, nationell samordnare för arbetet med utsatta EES-medborgare till SVT.Tiggarna kommer enligt honom från Rumänien, Bulgarien, Ungern, Tjeckien och Slovakien.

Och situationen har blivit än mer tuff för dem.Det kommer mer hårdföra typer som påstår sig ha rätt att ta betalt för vissa platser och tvinga andra under hot om våld och utpressningssituationer att betala för att få sitta på en viss plats, säger han till SVT.”Migrationsdomstolen anser inledningsvis att de hot och den misshandel som Mishu Dhar ska ha mottagit utgör kriminella handlingar av enskilda personer. Därmed åligger det de bangladeshiska myndigheterna att skydda honom och mot eventuella framtida brottsliga gärningar. Domstolens bedömning är att myndigheterna i Bangladesh, även med de brister som finns inom rättsväsendet, generellt sett inte saknar vilja eller förmåga att skydda landets invånare.”

De tycks ha missat de senaste årens utveckling kring de sekulära bloggare som en efter en har hackats ihjäl på öppen gata av jihadister som anser att sekulär humanism och ateism bör straffas med döden. Det handlar inte om enskilda förövare, utan om organiserade grupper av i islamistiska extremister; utbildade i en fundamentalistisk form av islam i koranskolor. De är en del av internationella islamistiska terrorismen som inspirerar varandra på nätet.Det är riktigt att myndigheterna försöker gripa IS-terrorister som mördar slumpmässiga offer som till exempel de restaurangbesökare i Dhaka som mördades i en terrorattack i juli. Men de bangladeshiska myndigheterna har inte visat något som helst intresse för de sekulära bloggarnas situation.Vid upprepade tillfällen har myndigheter och regeringsföreträdare i landet, i stället för att fördöma morden utförda av islamistiska extremister, fördömt de sekulära bloggarna och beskyllt dem för att ”kränka religiösa känslor”. Något som är straffbart i Bangladesh. Budskapet är klart, offren får skylla sig själva.