Ugg tall

Men den riktigt omfattande tillverkningen av mat och dryck sker inte på bondgården. Den sker i industrin. Svensk livsmedelsindustri producerar årligen mat och dryck för ett värde av 180 miljarder kronor. Vi tillverkar och säljer industriproducerad mat till resten av världen för ungefär 50 miljarder. Det är mer än vad exempelvis stålindustrin exporterar.Sverige är duktigt på att göra kaffe. Vi importerar en råvara och sedan gör vi om den till en välrostad, välmalen produkt som sedan säljs på en global marknad. Bara värmländska Löfbergs förser Europa med 3,7 miljarder koppar kaffe varje år. I Sverige gör vi en av världens bästa vodkor.

Det är en hypermodern, effektiv och hållbar produktion som gör att bargäster jorden över köper 100 miljoner liter Absolut årligen. Findus är, i några månader till, en supermodern och högeffektiv anläggning med en av världens bästa frysanordningar. Findus historia visar med all önskvärd tydlighet att vi kan skriva och ta fram strategier och utredningar i all oändlighet om hur vi ska odla saker.Men utan en innovativ, ekonomiskt lönsam och exportinriktad industri som kan förädla ärtorna, rödbetorna, mjölken, vetet och morötterna så kommer det inte att finnas några kommersiella motiv att ha kvar lantbruket.Modernt och välfungerande lantbruk står inte i motsatsställning till effektiv och ekonomiskt stark industri, tvärtom. Problemet är att allt politiskt fokus – oavsett om det handlar om forskning, kompetensutveckling eller förenklingar av lagar och regler – hamnar inom jordbruket, och det är inte vägen framåt i dagens superglobala och högteknologiska värld.

Ska vår svenska livsmedelsindustri nå dit svensk bil-, gruv- och skogsindustri nått måste vi släppa greppet om grepen, titta ut i världen och försöka lära oss av länder som lyckats göra sin livsmedelsindustri modern och lönsam.Nederländerna, som leder den kampen, har forskningscentrum där staten finansierar hälften av alla kostnader och där målsättningen inte är att jobba med Nederländernas bästa forskare, utan med världens. Irland har gått från att producera jordbruksråvaror till att förädla sina produkter och sälja dem på en global marknad. När de skrev sin livsmedelsstrategi tog de hjälp av några av världens ledande forskare från Harvard.