Ugg quilted smart glove

Det är inte endast de som är utanför som stöter på en gräns, ett förbud.Ugg quilted smart glove Även de som är innanför utsätts för dessa gränssättningar. Nationen själv stängs inne, denna nation som alltid är kvinnlig könad: Hellas, Eretz Israel, Moder Svea, Moder Ryssland, Bhārata Mātā (Mother India),La belle France.Den nationalistiska propagandan utmålar mannen som den virile försvararen av nationens kvinnor och barn, medan kvinnan blir symbolen för nationens biologiska och kulturella reproduktion. Kvinnans främsta uppgift i detta sammanhang är att hålla nationen vid liv genom att föröka den. Och på detta sätt reproducera krigare.

I det antika Grekland var mannen försörjare och försvarare, make och fader. Genom honom erhöll barnen sin legitimitet och kvinnorna levererade medborgare och krigare till staten. ”Havandeskap är kvinnans aktiva tjänst”,Ugg quilted smart glove sa man i Tyskland under första världskriget och i Nazi-Tyskland var den största äran för en kvinna att ur Fürherns hand få motta ”Den tyska kvinnans ärokors”, vilket fanns i tre klasser, beroende på hur många barn kvinnan fött åt Riket.I Frankrike utvecklades födandet av barn åt nationens krigsmaskin till en veritabel kult innan och under de två världskrigen. Barnafödandet presenterades som ”den andra plikten”, ”den andra fronten” ”den andra skyttegraven”.

En feministisk tidning, Le féminisme intégral,Ugg quilted smart glove vilken i juli 1913 hade uttryckt kraftig opposition mot de reproduktionskrav som ställdes på kvinnorna, fann det omöjligt att upprätthålla denna ståndpunkt i krigstid. Rädda för att anses opatriotiska, uppmanade den sina läsare att acceptera plikten att tillhandahålla ”barn, massor av barn för att fylla hålen.”Den palestinska befrielseorganisationen PLO:s ledare Yassir Arafat anspelade ofta på de palestinska kvinnornas livmoder som en nationell tillgång.