Ugg house shoes

Vi vet att det finns stora grupper människor som känner sig oerhört kränkta av till exempel Muhammed-karikatyrerna, men samtidigt har vi en yttrandefrihet som säger att vi får teckna hur vi vill. I en demokrati får man vara arg på varandra och får säga vad man vill. Att kränka någon för kränkningens egen skull är omoraliskt.Ugg house shoes Finns det däremot ett syfte med kränkningen, så måste man kunna göra det. Våra religioner är gamla, bär så mycket av tradition och är känsliga för så många att vi respekterar dem mer än andra sedvänjor. Men samhället måste också värna icke-troende människors rätt till ett liv bortom osund religiös påverkan.

De senaste veckorna har jag skrivit kritiska artiklar om polisen Peter Springares påståenden och även ett och annat om Trump. Gör man det så går trollen igång och skickar en massa mejl. Brukar inte bry mig men nu blev det så många mejl att det blev intressant.Av mejlen kan jag utläsa att trollen uppenbarligen blev mest provocerade av att jag räknat ut att 99,9 procent av landets första och andra generations invandrare inte sitter inlåsta i fängelser, häkten eller på ungdomshem.Ugg house shoes Så fick det helt enkelt inte vara.Att jag därtill kunde påvisa att Peter Springare möjligen hade kommit i kontakt med två procent av Örebros invandrare det senaste året, blev de också väldigt störda av. Till saken hör att Peter Springare själv inte har ifrågasatt mina uträkningar.Många av trollen stämplar mig i sina mejl som ”vänster” eller ”vänsterextremist”. En av dem hade hakat upp sig på något jag skrev om Trump. Jag svarade honom att Carl Bildt hade tagit i än mer om Trump och att Bildt väl knappast var vänster.

Han svarade att Bildt utgjorde en del av ”den marxistiska vänsterliberalismen”. Bortsett från att ingen del av liberalismen är marxistisk så började jag därmed ana vad som var ”vänster” för de här öppet rasistiska eller smygrasistiska trollen.Ugg house shoes Andra använde Sverigedemokraternas förklenande uttryck ”sjuklövern” för samtliga från Vänsterpartiet till och med Moderaterna.Ok, jag erkänner. Jag är definitivt vänster om dessa riksdagspartier, som tillsammans har stöd från 80 procent av svenska folket, är ”vänster”. Men vad står då ”vänsterextremist” för hos de här trollen? Flera hade samma klara uppfattning om det: För man fram texten, ”Inga fascister på våra gator”, så är man en vänsterextremist. Jag erkänner igen. Jag är helt klart en ”vänsterextremist”, i er tolkning av ordet, eftersom jag är mot fascism och för demokrati.