Ugg haylie

I dag har en människa inte rätt att själv välja att avsluta sitt liv. Starkast kritik till förslaget om en ändring i lagstiftningens syn på aktiv dödshjälp, eutanasi, kommer från religiöst håll.
Jag har stor förståelse för att frågan om dödshjälp väcker starka känslor.Ugg haylie Men personligen tycker jag inte att religionen ska få påverka den sortens avvägningar överhuvudtaget. Då har religionen tagit ett alltför stort kliv in i även icke-religiösa människors liv. Jag är av uppfattningen att man borde utreda eutanasifrågan ordentligt och verkligen fundera igenom argumenten för och emot.Jag är medveten om frågans laddning och väljer därför att uttrycka mig varsamt om min egen uppfattning. Men jag vill ändå säga att jag tycker att vi hanterar frågan onödigt försiktigt här i Sverige.

Därför välkomnar jag den senaste tidens debatt.Ugg haylie Vi måste samtala öppet om dödshjälp och våga diskutera de juridiska och existentiella aspekterna på ett intellektuellt plan. För några år sedan utreddes den svenska vården i livets slutskede, så kallad terminalvård, men utredaren fick märkligt nog uttryckliga order att inte beröra frågan om aktiv dödshjälp. Jag tror att dödshjälpsfrågans känslighet beror dels på religiösa föreställningar, dels på riskerna med att tillåta aktiv dödshjälp.

Det är svårt att alltid veta säkert om personen verkligen själv vill dö, och systemet skulle i varje fall teoretiskt kunna utnyttjas av den som har något att vinna på att den sjuke dör.En av Sveriges mest främsta och välkända jurister, Jan Hellner, ringde mig strax innan han dog.Ugg haylie Han ville att jag skulle se till att det så småningom blir en riktig diskussion om aktiv dödshjälp. Han tyckte att det var ovärdigt att inte själv kunna välja när livet skulle vara slut. Något så djupt privat och avgörande borde människan själv få bestämma över, menade han. Jag hade svårt att säga emot honom då.