Ugg hannen tl

Bara i drivmedel och service skiljer det till exempel minst 20-30 kronor per mil mellan en elbil och en bensin- eller dieselbil. Det är många som vill åt de pengarna och hela affärsmodellen måste byggas om.Bland annat därför går utvecklingen ibland lite för långsamt, samtidigt som luften i och runt våra storstäder blir allt sämre.För oss bilköpare skapar osäkerheten i energifrågan stora frågetecken vid köpet av bil.Det här är alternativen i dag:Bensinmotorerna blir allt bättre med lägre förbrukning. Men det kommer att krävas stöd av elmotorer och batterier för att nå framtida utsläppskrav. Vi kan också blanda i mer biodrivmedel i bensinen för att sänka CO2-nivåerna. Bensinbilen är den enklaste och säkraste investeringen i dag. Vi kan också räkna in etanol-bilarna då de kan köras på både bensin och E85. Vi kommer också att se en ökad iblandning av etanol i bensinen framöver – ett bra sätt att sänka CO2-nivån, förutsatt att etanolen tillverkas på ett bra sätt.

Fossil diesel är svår att rena tillräckligt redan i dag och de äldre dieselbilarna kommer troligen att tvingas bort från de smutsigaste städerna. Räddningen är biodiesel eller syntetisk diesel. HVO finns redan och vissa tycker att det fungerar jättebra. Den tunga trafiken har redan ställt om till miljövänligare diesel och personbilarna väntas följa efter. Men blir det ingen snabb omsvängning från den fossila dieseln så är det här ett drivmedel som kan försvinna om 10-15 år. Tuffa krav i storstäderna kan sänka andrahandsvärdet på dieselbilar relativt snabbt.Finns det bara tankställen så är gasbilarna ett väldigt bra val för miljön. Produktionen av biogas måste också säkras på ett bra sätt och tillverkarna måste få bukt med problemen med gastankarna. En gasbil fungerar bra i dag men andrahandsvärdet är osäkert så länge vi inte har en säkrad och långsiktig produktion och en vilja att bygga fler tankställen.

Många anser att vätgasbilarna är framtiden men först efter elbilarna. Vi behöver en miljövänlig och säker vätgasproduktion och vi behöver i praktiken ersätta bensinpumpen med en vätgaspump. Först då är det här ett reellt alternativ. I dag finns en väldigt försiktig plan för utbyggnad i Sverige och de mackar som finns krånglar för ofta.Vi rusar in i elbilsåldern varken vi vill eller inte. I Sverige har vi en relativt ren elproduktion men för att det här ska bli ett hållbart alternativ på riktigt lång sikt behöver vi räta ut frågetecknen runt batteriproduktionen. El i kombination med bensin är det logiska för merparten av bilparken de kommande 10-20 åren. De nya 48-voltshybriderna kommer att bli effektivare än dagens hybrider och vi kommer alla att köra mer eller mindre på el i nya bilar redan från 2020-2021. Redan 2018-2019 kommer en rad nya elbilar som klarar våra krav på räckvidd. Det finns också stora möjligheter att bygga ut laddinfrastrukturen, bara den politiska viljan finns. Klimatklivet behöver förstärkas nu när elbilarna blir ett reellt alternativ.