Ugg gymnastiktävling

Polisen i Värnamo kommun har sedan maj 2016 stoppat och bötfällt bilförare på felaktiga grunder. Kommunen hade nämligen inte registrerat de nya hastighetsbegränsningarna.Tyvärr missade vi att göra det, säger Conny Eskilson, förvaltningschef på samhällsbyggnadsförvaltningen.Våren 2016 beslutade samhällsbyggnadsnämnden i Värnamo kommun att ändra hastigheten på vissa sträckor i Rydaholm, Bor, Horda, Forsheda och Bredaryd. Det gällde hastighetsgränser som sänktes till 40 eller 60 kilometer i timmen, bland annat vid skolor.Och från maj 2016 har polisen genomfört hastighetskontroller där och fångat ett antal fortkörare, vilket lett till både böter och indragna körkort.Men nu visar det sig att det inte gått rätt till. Värnamo kommun tog alltså beslutet, satte upp nya hastighetsskyltar men glömde sedan att registrera ändringen i Transportstyrelsens rikstäckande databas RDT.

Vilket innebar att det fortfarande var de gamla, högre gränserna som gällde.Hastighetsbegränsningarna reglerades i lokala trafikföreskrifter. De börjar gälla när vi publicerar föreskriften i Transportstyrelsens databas. Tyvärr missade vi att göra det, säger Conny Eskilson, förvaltningschef på samhällsbyggnadsförvaltningen.Misstaget har omgående lett till agerande från polisen. När detta upptäcktes påbörjade vi direkt ett arbete med att gå igenom samtliga underlag från trafikkontroller på aktuella vägsträckor, sedan maj 2016. Vi har börjat ta kontakta de personer som blivit rapporterade enligt de nya hastighetsbestämmelserna, säger Håkan Boberg, lokalpolisområdeschef i Värnamo.Härom veckan dök återigen debatten upp om det lämpliga med äldre bilförare, ibland med demenssjukdom, i trafiken utan någon form av kontroll av deras körkort. Detta efter två olyckor på kort tid, varav en med dödlig utgång, orsakade av förare på 80 respektive 84 år.

Men absolut högst risk för att orsaka en trafikolycka med den egna bilen har de riktigt unga. Det är 3,5 gånger högre risk att en 18-19-åring ska orsaka en bilolycka jämfört med snittet. Sen faller riskbeteendet ganska kraftigt ner till runt två gånger högre än snittet vid 30-årsåldern, visar försäkringsbolaget Ifs försäkringsskadestatistik, väl statistiskt säkerställd – siffror som i stora drag bekräftas av Folksam och som tar hänsyn till att exempelvis äldre kör mindre.Från runt 40 fram till 80 år pendlar risken runt något slags medelvärde. Botten i riskbeteendet nås vid 75 år, då risken att vara vållande till en trafikolycka med person- eller plåtskador är cirka 20 procent lägre än snittet, innan det stiger igen och ökar stadigt ju äldre man blir. Jämfört med förr kör man bil längre upp i åldrarna. Och så har trafikintensiteten ökat, säger Ifs motorexpert Dan Falconer.Men även om risken ökar i slutet av ålderskurvan så är en 90-åring inte farligare i trafiken än en 35-åring.Förra året inledde Transportstyrelsen en utredning för att se om regelverket borde förändras. En väg att gå är obligatoriska hälsokontroller vid en viss ålder, en annan är en utökning av läkarnas anmälningsplikt. Enligt Transportstyrelsen beräknas utredningen vara klar någon gång våren 2018.