Ugg adirondack

Inte för att den nyblivna tvåbarnsmamman Emma Andersson ville stå där i snön i minusgrader, utan byxor och skor, och föda barn. Utan för att nedläggningen av förlossningsavdelningen i Sollefteå bara var drygt tre veckor bort, vilket betydde att hon och hennes sambo hade 15 mil till närmaste BB, i stället för 3, när de satte sig i bilen i torsdags.Lyckligtvis slutade allt bra. Ambulansen var framme hos dem tre minuter efter födseln och kunde ta hand om både Emma Andersson och hennes friska dotter.Men frågan är vad som hade hänt om barnet inte hade haft en enkel start i livet och kanske behövt hjälp för att komma igång med andningen. Eller om det hade uppstått komplikationer och mamman exempelvis fått en blödning.

Det var precis det här scenariot som alla som länge protesterade mot nedläggningen och ockuperade sjukhuset var rädda för. Att gravida kvinnor inte skulle hinna fram i tid och tvingas föda i eller vid bilen, vilket medför, om inte jättestora risker, så i alla fall ökade risker för både mammor och barn, samt ökad oro för blivande föräldrar.Oron är inte obefogad. Enligt en norsk studie från Universitetet i Bergen har centralisering av förlossningsvården inneburit fler komplikationer vid födslar med låg risk. Norsk forskning visar också att det, föga förvånande, är vanligare med oplanerade födslar utanför sjukhus i kommuner där kvinnor har lång väg att resa till förlossningen.Ungefär samma rön finns i Finland, där professor Mika Gissler har undersökt konsekvenserna av att hälften av förlossningsmottagningarna i landet har lagts ner på 25 år. Under perioden har antalet bilförlossning och liknande tredubblats och för barn som föds för tidigt ökar dödligheten sex gånger vid förlossningar utanför sjukhus (TT, 3/2).

Men det betyder inte att det bara är negativt att samla resurserna. Samma norska forskning som redan nämnts visar att centraliseringen har inneburit ökad säkerhet vid komplicerade förlossningar. Dels för att det är lättare att locka till sig specialistkompetens till större enheter. Dels för att övning i att hantera komplicerade fall ger färdighet, vilket understryker vikten av att riskförlossningar alltid sker på centralsjukhusen. Dessutom är antalet förlossningar som slutar med dödsfall eller medför komplikationer väldigt få, även för dem som har långt till BB.Det senare är dock inte en särskilt stor tröst om det är ens eget barn eller ett barn i ens närhet som hade kunnat räddas. Det tar heller inte bort paniken och känslan av övergivenhet och vanmakt som drabbar blivande föräldrar när de inser att de kommer att få klara förlossningen utan sjukvårdspersonal på plats.