Ugg new york ny usa

Den rapport som nu läggs fram för omröstning i Europarådet innebär på väsentliga punkter en skärpning av skrivningen. Den skulle inte bara kunna leda till ”yrkesförbud” för vårdpersonal som anser att sjukvårdens uppgift är att värna om livet från dess början till dess slut.Ugg new york ny usa Registrering och påtryckningar som uttryckligen omnämns i texten skulle även kunna leda till regelrätt förföljelse av dessa personer.Sorgligt nog har det visat sig att ursprunget till denna text kommer från en svensk Europarådsrepresentant, socialdemokraten Carina Hägg som 2008 motionerade i riksdagen om hårdare tag mot samvetsömma läkare. Hennes nya förslag i Europarådet för tankarna till diktaturer med hemlig polis, åsiktsregistrering och förföljelse av politiskt oliktänkande, och hör inte hemma i samhällen som bygger på demokrati, åsiktsfrihet och medborgerliga rättigheter.

Det bådar inte gott för svensk sjukvård om förslaget går igenom.Det förvånar mig kanske en smula att en riksdagsman inte kan göra distinktionen mellan vad unga IS-entusiaster på olika håll i världen drömmer om, och vad som tar form hitom drömmen, i den barbariska IS-verkligheten.Jag började med att säga:Ugg new york ny usa ”Det är en sorts paradoxal kombination av dödskult och fascistoid våldsromantik å ena sidan, och en samhällsbyggardröm, en utopi, utopin om det islamiska kalifatet, som många drömmer om”.

På de korta minuter (fyra) jag hade till mitt förfogande, valde jag att koncentrera mig på det utopiska draget, den – givetvis totalfalska – rosendröm som åtminstone en hel del av de kommande IS-rekryterna är besatta av. Och som de har berättat för mig om i intervjuer.Ugg new york ny usa Senast i dag, den 26 maj i Gaza, där jag mötte ytterligare en ung man som sa sig vara beredd att skära halsen av mig om han fick order av ”Emiren” – Abu Bakr Al Baghdad.