Ugg mini ii

Tills Albanien lyckas förbättra rättsväsendet och ha full förmåga att skydda sina medborgare måste också Migrationsverket jobba bättre med att få en samlad bild och bredda kunskapen om situationen i Albanien och om de blodsfejder som sker i landet. Alla som söker asyl i Sverige ska ha rätt till en rättvis asylprövning,Ugg mini ii även om de kommer från ett land som vill bli medlem i EU.Portalparagrafer i partiprogram tas ofta för givna och debatteras sällan, trots att de faktiskt är själva grunden för de politiska partierna.

Centerpartiets program utgår, som många andra, från att alla människor är jämlika och har samma rättigheter och skyldigheter oavsett kön,Ugg mini ii livsåskådning, sexuell läggning, etnisk eller social bakgrund. Partiets liberala profil tydliggörs genom kravet på att varje människa ska ha möjlighet att forma sitt eget liv. Centerpartiet tillämpar öppna nomineringar i enlighet med våra värderingar. Alla som är medlemmar kan föreslå sig själv eller någon annan till vilken lista som helst. Syftet med öppen nominering är givetvis att fler ska ta steget från att vara medlem till att söka mandat som förtroendevald.

Som medlemmar är det sedan vår skyldighet att upplysa om och debattera vilka dessa personer är och vad de står för.En av kandidaterna på Stockholms läns nomineringslista till Riksdagen är Mahmoud Aldebe. Han kallar sig just nu centerpartist och säger att han vill ”driva frågor om jämställdhet,Ugg mini ii mångfald, demokrati och människorättigheter”, Aldebe har argumenterat för införandet av sharialagar i Sverige. Det skulle innebära att muslimer som vill ska ha sin egen civillagstiftning i stället för den svenska familjerätten. Vissa företrädare förespråkar även dömandet av otrohet och homosexuella inom ramen för sharia.