Ugg discount

Under flera år har man sagt att trenden bland unga går från textbaserat till bild- och videobaserat innehåll. Ugg discount Och nu är trenden tydligare än någonsin. De visuellt och rörligt fokuserade nätverken Snapchat, Instagram och Pinterest har vuxit klart mest sedan vår första Ungdomsfokusmätning 2015. Snapchat och Instagram är också de sociala kanaler som unga själva är mest aktiva på. Twitter, Facebook och LinkedIn, alla mer eller mindre textbaserade, har däremot minskat i användning. Att målgruppen konsumerar och producerar den här typen av innehåll betyder ju inte per automatik att det är rätt medium för varumärken. Men undersökningen Ungdomsfokus 2017 visar till exempel att 82 procent av unga ser på sponsrat videoinnehåll på nätet då och då – men det verkligt intressanta är att nästan var fjärde ser på sådant innehåll en eller flera gånger varje dag.

Därför fokuserar vi alltmer på rörligt och/eller bildinnehåll som kärnan i våra native- och contentstrategier för kunderna.Ofta presenteras receptet för content för unga som influencers,Ugg discount humor och korta klipp – snabb underhållning för en uttråkad generation. Men är det så enkelt? I Ungdomsfokus 2017 tittade vi bland annat på vad som gjorde att millennials uppskattade sponsrade klipp på nätet. Det viktigaste: att ämnet är relevant och har viktiga budskap. Att det är kort, roligt, eller innehåller kändisar är tvärtom inte det som gör att unga engageras. Tvärtom: det varumärke som vågar ta ställning är det som fångar den unga målgruppen.Vllka ämnen är då viktiga för 16–29-åringarna?

Jämställdhet och feminism,Ugg discount skola/utbildning samt mobbning och näthat är de tre samhällsfrågor som engagerar dagens unga allra mest enligt Ungdomsfokus 2017. Killarna har störst fokus på utbildning, bostäder och sysselsättning. Feminismen är däremot det solklart viktigaste ämnet för tjejerna, vilket vi också såg när vi frågade om förebilder. Tjejer ser upp till kvinnor som tar plats och har en tydlig feministisk agenda: Beyoncé och Zara Larsson står överst på listan.