Ugg original

Din man växte upp i ett medelklasshem utan beroendesjukdomar. Hur har ni två hanterat kontrasterna i era olika bakgrunder?Vi har definitivt olika bakgrunder. Det finns skilsmässa och så i hans uppväxt, men där är inga missbrukare. Det är klart att kontrasterna till andra människors liv påminner om hur det är i våra egna. När vi möter andra människor grabbar vi ofta tag i likheterna för att lära känna varandra. Vi pratar om hur vi bodde när vi var små och och om våra fritidsintressen.Ugg original Det är klart att jag som kommer från socialt utsatta förhållanden och har vuxit upp i lägenhet och med missbruk under stora delar av mitt vuxna medelklassliv har saknat människor som har kunnat relatera till det. Och det är klart att jag har blivit påmind om mina sorger när jag har sett andras lycka.

Jag tänker på familjehögtider som dop och bröllop, där brudens föräldrar sitter till vänster om mittgången i kyrkan, hoppade ni över sådana ceremonier?Jag har varit helt ensam, inte haft någon från min familj som följt mig. Det har varit jättesorgligt. När jag var ung tänkte jag inte så mycket på det, så var det bara. Det är det som är så paradoxalt, att jag först nu kan reflektera över hur tomt det var.Jag gjorde om allt till fria val och sade att jag inte var en sådan som firade födelsedagar.Ugg original Man gör om sig själv till hjälte i berättelsen för att på något sätt klara av att fatta de beslut som kanske är nödvändiga i vissa tider i livet.Firar du födelsedagar nu? Jajamensan! När jag fyllde 40 hade jag mitt livs första födelsedagsfest och den var stor. Det har varit väldigt viktigt att erövra sådana saker.

Vilka är de viktigaste lärdomarna av den terapi som du gått i för att bearbeta uppväxten och anhörigskapet?Att dela erfarenheter, det är något oerhört vackert och självläkande i att prata med och höra på andras berättelser utan att ha synpunkter på vad folk delger.Ugg original Vi lär oss av varandra när vi lyssnar och berättar. Att träffa andra vuxna som vuxit upp i dysfunktionella familjer och som i dag lever otroligt fungerande liv på höga positioner har varit väldigt viktigt. De lever med samma sorg som jag och det syns inte på oss. Det går inte att gissa vad vi har för erfarenheter. Och det spelar inte så stor roll om våra föräldrar varit chefer för storföretag eller varit fattiga, klassbakgrunden är i anhörigskapet mindre viktig för vi är alla lika ledsna över att ha förlorat människor vi älskar i beroendesjukdomar.