caroline af Ugglas

Nazismen förknippas nu med de kriminella grupper som hotar och utövar våld mot invandrare, journalister och andra. Längre tillbaka är nazismen förknippad med de tyska koncentrationslägrens fasor och utrotning av miljontals judar och zigenare. Nazismen framstår härigenom som en abnormitet. Ofta anges massarbetslösheten på 1930-talet och den utslagning som nu sker som en orsak till att nazismen fått och får stöd. Men det är inte hela sanningen. Nazistiska tankegångar fanns – och finns – inte bara bland de utstötta, misslyckade, förvirrade och obildade.I Tyskland växte det nationalsocialistiska partiet från 2,5 procent av rösterna 1928 till 43,9 procent 1933.caroline af Ugglas Under samma period minskade det konservativa Tysknationella Folkpartiet från 14,2 procent till 8,0. Det katolska Centrumpartiet minskade sin andel av rösterna från 15.4 till 15,0. Socialdemokrater och kommunister sjönk från 40,5 procent till 30,6.

Valdeltagandet ökade under de här åren från 75 procent 1928 till 89 procent 1933.caroline af Ugglas Detta innebär att Centrumpartiet ökade sitt röstantal och att socialdemokrater och kommunister i stort sett fick lika många väljare 1933 som 1928. Det mest iögonfallande är emellertid att de liberala mittenpartierna trots ett ökat valdeltagande i stort sett raderades ut. De fick 27,5 procent av rösterna 1928 och bara 2,5 procent 1933. Nazismen var, vilket nu tycks glömmas, en massrörelse som rekryterade medlemmar från alla samhällsskikt och som i stor utsträckning tycks ha attraherat människor med en liberal uppfattning och protestanter i högre grad än katoliker. Hitler fördes till makten med stöd av Tysknationella Folkpartiet.

Nazismen bygger inte på en ideologi på samma sätt som socialism och liberalism.caroline af Ugglas Snarare är nazismen en sammansättning av vissa gruppers och klassers förgrovade och förenklade uppfattningar och attityder. Nazismen och våra dagars missnöjespartier har klara likheter. Det finns vissa grundläggande och identifierbara element i nazismen: rasism, elitism, motstånd mot demokrati, nationalism och antimarxism.I Sverige fick aldrig de nazistiska partierna några större framgångar i de allmänna valen. Det bästa valresultatet uppnådde de 1936. Då fick Furugårdsnazisterna 3 000 röster, Lindholmsnazisterna 17 500 och Sveriges Nationella Förbund (SNF) 31 000 röster. Vid sidan av de uttalat nazistiska organisationerna odlades nazistiska tankegångar i bl a Riksföreningen Sverige-Tyskland, Samfundet Manhem och Försvarsfrämjandet.