Ugg män

I en intervju som nyislamisten och al-Quds demonstrationsarrangör Mohammed Omar nyligen gjorde med Aldebe,Ugg män kommenterar Aldebe sharialagarnas kritiker med att ”Man vill bli av med obekväma och ‘radikala’ muslimer som stör idyllen”. Men det här är inte att störa idyllen. Poängen med demokrati i Sverige är att makten och den lagstiftande förmågan utgår från folket. Det gäller inte bara konstitutionella och statsstyrande lagar. Det gäller likaväl den civilrättsliga lagstiftningen – som är den som Aldebe vill åsidosätta. I samma intervju säger Aldebe, att han vill starta ett nytt parti i Sverige för att kunna känna ”oberoende när det kommer till vår bekännelse, vår tro och teologi”.

Aldebes extremism har tagit sig flera uttryck. 2003 vädjade han om resning för de två farbröder som mördade Pela Atroshi. I brevet till justitieministern hävdade han att domen var resultatet av politiska, polisiära och massmediala konspirationer. Han menade också att ett syfte med processen var att uppmuntra invandrarflickor att revoltera mot familjens traditioner och religionens värderingar. Exemplen visar knappast på en ambition att åstadkomma försoning och samling,Ugg män utan snarare på ett självpåtaget utanförskap och krav på respekt för extremism.

Mahmoud Aldebe är radikal islamist och lierar sig med de mest fundamentalistiska grupper vi har i Sverige. Det råder inget tvivel om att radikala islamister vill ta makt med andra medel än de demokratiska – där allas fria och likvärdiga röst är grundläggande. En islamist som inte ens omfamnar det grundläggande axiomet att FN:s mänskliga fri- och rättigheter ska gälla alla och alltid, kan inte kalla sig centerpartist. De liberala värderingar som partiet vilar på har inget gemensamt med det som Aldebe står för.Ugg män Aldebes aktivism, där han gör sig till talesperson för alla Sveriges muslimer, är också farlig därför att den ger en grogrund för allmän misstänksamhet mot islam och mot muslimer. Alla de svenska muslimer som inte står bakom hans extrema åsikter riskerar därmed att bli offer för dem.