Ugg insoles women

The Andy Warhol Art Authentication Board (Awab) i New York konstaterar i sin slutrapport om skandalen att Pontus Hultén missledde allmänheten och att han ”förfalskade” Brillo-boxarnas ”bakgrund inför The Estate of Andy Warhol, the Andy Warhol Art Authentication board och the Andy Warhol Catalouge Raisonné,Ugg insoles women och de konsthandlare, samlare och museer som köpte dessa boxar”.Skribenten Natalia Kazmierska pekar i sin recension i Expressen av Thomas Anderbergs bok på att en rad inflytelserika män i Konstsverige kände till sanningen om åtminstone delar av Pontus Hulténs svindel, men valde att spela med. Och att de i dag blir tysta eller pratar om sin enorma respekt för Pontus Hultén när de konfronteras med frågor.”Det är just denna blinda auktoritetstro som skapar maktmissbruk, korruption och röta i konstvärlden”, skriver Kazmierska.

En av de inflytelserika män som pekas ut i boken ”Den stora konstsvindeln” är Björn Springfeldt.1990 var han chef på Malmö konsthall och den som personligen hjälpte Pontus Hultén att få kontakt med museets snickare när han skulle tillverka de 100 Brillo-boxarna.Bara fem år senare,Ugg insoles women 1995, var Springfeldt chef på Moderna museet i Stockholm. I den rollen, avslöjar Thomas Anderberg, tog Springfeldt emot sex boxar som en donation av Pontus Hultén, som då påstod att de hade tillverkats redan 1968.Slog aldrig tanken dig att det kunde vara samma boxar som tillverkades på Malmö konsthall?

Det kan låta alldeles obegripligt men jag tänkte inte på det, säger Björn Springfeldt till Expressen.Jag reflekterade aldrig över när de var gjorda.Thomas Anderberg säger till Expressen att Pontus Hulten menade att konst skulle vara tillgänglig för alla, ungefär på samma sätt som böcker.Andy Warhol ville riva ned gränserna mellan fult och fint, folk och förnämt. Han massproducerade ju konst som folk kunde ta del av för inte alls dyra pengar. Men den idén förfuskades så småningom genom att värdena steg.Ugg insoles women Det här är hur jag tror att Hulten kunde motivera det för sig själv.Men helt säker är han inte:Det går inte att utesluta att ett visst mått av girighet fått grepp om honom, åtminstone när det gäller den senare affären då det är frågan om så stora summor.