Ugg barnskor

Här agerar artisten Magnus Uggla lokförare på ett Öresundståg.Bilden blev en Facebooksuccé – men nu har händelsen anmälts till Transportstyrelsen eftersom obehöriga inte får vistas i hytten.Vi har lokaliserat föraren och kommer att ha ett samtal med honom, säger Hans Höwitz,Ugg barnskor säkerhetschef på Veolias järnvägsavdelning.Artisten Magnus Uggla har under våren rest land och rike runt med sin show ”Magnus den store invaderar Sverige”.Men i samband med att artisten skulle besöka Karlskrona den 11 april dök det upp en bild på artistens officiella Facebook-sida.”Nu är det bäst å gasa lite, annars blir det ingen show ikväll!” tillsammans med en bild där Magnus Uggla agerar lokförare i ett Öresundståg.

Bilden fick stor spridning i sociala medier och hamnade på ett eller annat sätt även hos järnvägens tillsynsmyndighet – Transportstyrelsen. TV4 Nyheterna Malmö var först ut med att uppmärksamma händelsen. I ett brev till tågoperatören Veolia krävde myndigheten en förklaring till att en obehörig person uppehållit sig i tåghytten.Det var i samband med att de begärda in ett svar från oss som detta kom till vår kännedom. Vi hade ingen aning om det tidigare, säger Hans Höwitz.Ugg barnskor Utreds vidare Enligt Veolias regelverk framgår det tydligt att obehöriga inte får befinna sig i hytten.Föraren har ansvar för alla resenärers säkerhet och då ska denne inte gärna bli störd av ovidkommande, utan måste hela tiden ha uppmärksamhet framåt, säger Hans Höwitz.

Efter Transportstyrelsen brev har Veolia också gjort egna efterforskningar och har då lyckats lokalisera den ansvarige föraren.Det kommer ske en utredning av detta och vi kommer att hålla ett samtal med den ansvarige föraren som är inplanerat till i morgon torsdag. Vi kan inte föregripa detta innan vi prata med personen, säger Hans Höwitz.”Körde inte tåget”Vad samtalet kan utmynna i och om det kan bli tal om någon påföljd i form av avsked eller liknande vill han inte spekulera i. Ugg barnskor Hans Höwitz menar dock att det ytterst ovanligt att lokförare tar med sig obehöriga in i hytten utan tillstånd. Det är tråkigt att detta har inträffat och det är en enskild förare som har åsidosatt vårt regelverk för hur man får ta ombord folk i förarhytten, säger Hans Höwitz.
Sandra Nordin, Magnus Ugglas pressansvarige, beklagar det inträffade.Magnus körde inte tåget, det är viktigt att det kommer fram. Men det som hände är oerhört olyckligt, det var inte intentionen från något håll. Och det är jätteolyckligt vad det har blivit av det här nu.