Ugglearter i sverige

Det kan vara när jag är på lägenhetsvisning, arbetsintervju,Ugglearter i sverige vistas i ”vita rum” eller går i affärer och känner att jag måste bete mig på ett så ”ärligt” och så lite suspekt sätt som möjligt. Jag känner ofta att jag måste prata med ansvarige på plats för att ”visa mig duktig”. Det är inte förrän på senare år jag blivit medveten om att jag gör så här och att det beror på rasism.Tycker du att diskrimineringen är tydlig och synlig mot de som har en annan kulturell bakgrund?Ja, jag ser hur rasistiska och nazistiska partier växer och det speglas i vårt samhälle. Exempelvis ser jag regelbundet hur rasifierade nekas komma på bussen när deras busskort krånglar, medan svenskar inte alls behöver stå till svars för ett busskort slut på pengar.

Jag hör sedan andra svenskar uttala sig rasistiskt om att ”invandrare alltid gör så, försöker åka gratis”.Ugglearter i sverige Istället för att ifrågasätta kapitalismen, så passar vita människor på att överordna sig rasifierade.Sedan ser jag också en tydlig hierarki bland rasifierade grundad på hudfärg, där till exempel somalier inte har lika mycket makt som iranier. Människor vill vara så vita som möjligt och vänder sig därför mot varandra för att visa sig ”bättre” än sin näste.

Som när barn på skolor och förskolor, som jag tidigare har arbetat på, vägrar hålla svarta barns händer.Ugglearter i sverige Gamla kollegor som tycker att det är okej att använda ordet ”n-gerboll” och som tror att alla kurdiska tjejer blir bortgifta.Vad är okej och vad är inte okej att säga om dig som har en annan kulturell bakgrund?Kortfattat – oavsett ursprung är det inte okej att kränka någon. Om det ska skämtas så är det på mina eller skämt-objektets premisser. Känn av läget, är det nödvändig att vara rasistisk?