magnus Uggla å han kysste mig lyrics

Svenskarna har tyvärr en tendens att se ner på sig själva,magnus Uggla å han kysste mig lyrics och tror sig bland annat vara mer rasistiska än människor från andra länder. I själva verket är det tvärtom. Sveriges storhet utomlands motsvarar inte landets storlek: nio miljoner invånare är som en medelstor kinesisk stad, men trots detta är Jan-Ove Waldner gud i Kina och svenskarna har ett grundmurat rykte som schysta.Norrmännen är djärvare. Se på Bjørn Kjos! Se på Petter Stordalen! I jämförelse med svenskarnas försiktighet kan vi i deras fall tala om ett slags Napoleonsyndrom.Resonemanget runt nationella kynnen leder oss fram till en slutsats där de sturska norrmännen i viss mening liknar taiwaneser medan svenskarna blir mer lika fastlandskineserna. Det har sin bakgrund i konfucianismen, menar Bob Lee. Den har präglat kineserna med sina föresatser om att arbeta hårt och acceptera sin lott i livet, och på det sättet ligger den ganska nära det lutherska synsättet.

Den gamla stammens taiwanesiska företagare, ägarna till stora företag som till exempel HTC,magnus Uggla å han kysste mig lyrics är också typiska konfucianer. För dem är det en dygd att inte förhäva sig. Den yngre generationen är däremot djärvare och stoltare. De anser sig vara mer sofistikerade än fastlandskineserna, som de betraktar som den fattige kusinen från landet. Själva har de fått en mer europeisk stil. De har blivit lite ”fat cats”.Hur gick det till?Ekonomin utvecklades tidigt. Man arbetade hårt och fick många barn, och till sist var levnadsstandarden i paritet med västländernas. Taiwan gick från producerande låglöneland till ett tjänstesamhälle med högavlönade. Förändringen har varit enorm.

Han poängterar att det var fastlands-kineser i opposition till den kommunistiska revolutionen som på sin tid tog över makten på Taiwan. Kulturrevolutionens främsta fiender var de rika och de intellektuella. Min familj var både och.magnus Uggla å han kysste mig lyrics Farfar fängslades åtskild farmor i ett korrektionsläger och de återförenades först 1979 efter tjugo år ifrån varandra. Numera är alla i min släkt på Kinasidan förenade i Beijing. Far och mor bor därför i Beijing stora delar av året.Hur ser du, efter alla år i Sverige, på Taiwans relation till Kina?Mycket på Taiwan handlar fortfarande om hur man ska förhålla sig till fastlandet, men ur mitt perspektiv blir det svårt att se känsligheten i det hela eftersom det är samma folk. Mest handlar det nog om att det är svårt att förlåta historien. Jag menar, Kina behöver inte Taiwan.