Uggs

Hon kan inte tillkännage att hon ska väcka åtal för då skulle hon bryta mot svensk lag,Uggs säger Assanges svenske advokat Per E Samuelson till TT.Besked om åtal kan nämligen lämnas först sedan försvarare och misstänkt slutdelgivits – tagit del av förundersökningen i sin helhet och fått möjlighet att komma med synpunkter. Det har inte skett.Att åklagarna måste lämna besked om häktningen beror på att Per E Samuelson i början av maj lämnade in ett nytt yrkande till tingsrätten om att häktningen av Assange ska hävas. Min bestämda uppfattning är att vi stärkt vår sak efter förhören och att åklagarna inte längre kan se fram mot en fällande dom, säger Per E Samuelson.

Uggs Wikileaksgrundaren Assange hördes i november 2016 på Ecuadors ambassad i London. Där har han befunnit sig sedan 2012 av rädsla för att en utlämning till Sverige skulle innebära att han lämnas vidare till USA – där han retat upp Washington genom Wikileaks publiceringar av tusentals militära och diplomatiska dokumentEtt annat skäl till att Per E Samuelson vill ha häktningen hävd är att USA nu öppet deklarerat att man har för avsikt att fängsla Assange. Sverige har nu – när det finns ett bevisat hot från USA – en skyldighet att se till att han kan använda sin politiska asyl på ett anständigt sätt och inte bara inne på ambassaden, säger Per E Samuelson.I teorin skulle Assange kunna ta sig till Ecuador.

Men saken är komplicerad.Uggs Å ena sidan; om häktningen hävs slutar den europeiska arresteringsordern på Assange att gälla och han kan lämna ambassaden utan risk för att brittisk polis griper honom å Sveriges vägnar.Å andra sidan skulle det öka möjligheterna för USA att få honom utlämnad. Så länge det finns en svensk arresteringsorder så har den enligt brittisk lag företräde, säger Per E Samuelson.Hur mycket USA står i startgroparna för att snabbt agera är oklart. Det finns i alla fall ingen officiell information från brittiska myndigheter om att USA skulle ha ansökt om att få Assange utlämnad, säger Per E Samuelson.